Проекти

Инициативи и дейности за създаване на нови произведения на изкуството и документирането им, както и документиране на наследството в българското магично изкуство;

Самостоятелни форуми и участие във форуми на други организации в областта магичното изкуство и в други жанрове като – регионални, национални и международно фестивали, конкурси, прегледи, изложби, представления, инсталации, програми, пърформанси и др.

Иницитиви за професионално развитие на младите илюзионисти, в това число с използване на нови техники и технологии в магичното изкуство.

Разработване и изпълнение на проекти и медийни изяви за привличане на партньори и дарители от страната и чужбина за реализация на културн и проекти и инициативи у нас и зад граница;