Клубен профил


С приемането на членството се съгласяваш да спазваш етичния кодекс и да отстояваш интересите на клуба!

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА МАГИЧНАТА ОБЩНОСТ

Противопоставяме се на умишленото издаване на каквито и да е принципи и тайни пред широката публика.

Показваме етично отношение към публиката и обществото. Поведението ни като Магьосници не трябва да вреди на други Магьосници чрез личните ни действия или чрез неоторизирано използване на чуждо творчество.

Признаваме и уважаваме правата на създателите и притежателите на магически идеи, представления, ефекти, литература или лекции. Признаваме тяхното изключително право за ползването им и необходимостта от официално разрешение за това.

Противопоставяме се на неверни и подвеждащи твърдения в рекламирането на магични продукти, ефекти и литература.

Насърчаваме хуманното отношение и грижа за животните, използвани в магически представления.

Всяка Магическа организация очаква от своите членове да се придържат към изброените етични принципи и да ги споделят на не-членове с цел възпитаване на добро отношение към Магичното изкуство, публиката и другите артисти в сферата.