Данни за дарение

Магията е изкуство
IBAN: BG93BPBI79421200029838
SWIFT/BIC: BPBIBGSFXXX
Банка: Postbank
Адрес на банката: Околовръстен път 260, София 1766, България.