Фондацията

Подпомага опазване ценностите и развитието на магичното изкуство в България, неговото разпространение и утвърждаване на световната сцена – средство за утвърждаване на националната идентичност, самочувствие и гордост.

Насърчава сътрудничеството между различни жанрове на изкуството за обогатяване културния живот, популяризиране на магичното изкуство и за развитие художествения вкус и критерии на публиката;

Осъществява професионален диалог и обмен на идеи и постижения със сродни организации и институти за създаване на устойчиви модели и практики и провеждане на съвместни регионални, национални и международни инициативи.

Поддържа развитието на артистите в сферата на магичното изкуство, с акцент – талантливите млади българи.

Работи за развитието на националните и общочовешки духовни и културни ценности.

Допринася за развитие на гражданския сектор в областта на изкуствата и културата и за усъвършенстване на законодателството.