Изкуството на Магьосника е да създава чудо.

Ако живеем с усещането за чудо, нашият живот ще бъде изпълнен с радост!

– ДЪГ ХЕНИНГ