Първият български фокусник

Първият български фокусник – хаджи Найден Йованович (1805 – 1859).
Малко известно е, че първият наш фокусник, за когото имаме сведения, е видният възрожденски книгоиздател и книжар.
Родом от с. Аджилие (дн. Юнаците), Пазарджик, хаджи Найден на младини е учител в Татар-Пазарджик (дн. Пазарджик) и Батак, а впоследствие се захваща (по препоръка на Неофит Рилски) с книгоиздателска и книжарска дейност, за да се превърне по този начин в учител на цяла България – „Искам за едно добро да служа на тоя свят“, казвал хаджи Найден.

Read More »