Как магията мами съзнанието?

В статия на “USA Today”, Ерик Мийд е наречен „mind-reader”.  Отдавна учените си задават въпроса „Защо магията заблуждава мозъка?”. На ежегодната среща на Асоциацията на учените в Чикаго, Ерик казва че разчита на покорството и грешките на човешката памет за да „чете мисли” и създава илюзии. „Имам техники, с които мога да им променям паметта”, казва той.

„Маговете са способни да лъжат публиката, без тя да го осъзнава”, показват резултатите от проучвания. „Всъщност ние, учените се опитваме да правим неща в лабораторията, които маговете правят на сцена пред хилядна публика. Това е невeроятно силно показване на нещата, които ние правим в лабораторията.”, казва Макник.

„Целта на маговете е да предизвикат „повреда” в човешкия мозък, която води до грешно осъзнаване на реалността. И всичко това в името на забавлението. Докато учените искат да научат повече за подсъзнателната активност , която допуска мозъкът да бъде измамен. Изследвайки влиянието на магическите трикове върху съзнанието на публиката, медицината може да помогне на хора, които имат проблем с паметта и вниманието”, казва Мартинез-Конд.

Повече информация за Functional MRI, можете да намерите навсякъде в интернет.