МАГИЯТА Е ИЗКУСТВО

Магията е като сън – често не помниш детайлите, но чувството не се забравя!

Първият български фокусник

(1805 – 1859)

НАШАТА МИСИЯ

school

Подпомага

опазва ценнонстите и развитието на магичното изкуство в България, неговото разпространение и утвърждаване на световната сцена!

local_florist

Развива

артистите в сферата на магичното изкуство, с акцент – талантливите млади българи!

local_library

Изкуството

обогатява културния живот, популяризиране на магичното изкуство и развитие художествения вкус и критерии на публиката!

„Изкуството на Магьосника е да създава чудо.
Ако живеем с усещането за чудо, нашият живот ще бъде изпълнен с радост!“

— ДЪГ ХЕНИНГ