МАГИЧЕСКИ КЛУБ

В днешно време наблюдаваме една бизнес автортитарна идеология, която е изместила фокуса от същността на различните видове изкуства. През годините те са изгубили своята първоначална мисия и цел. CUPS AND BALLS е естественият отговор на всичко, което се случи през последните 12 години с магията в България. Искаме да върнем ценностите на магичната общност от онези години и да бъдем обградени от хора, чиято единствена цел е да израстват докато си помагат взаимно!

Затова избрахме за мото на клуба “WE RISE BY LIFTING OTHERS” (Растем, докато помагаме на другите да растат), цитат на Робърт Ингърсол – американски адвокат, писател и оратор, живял през 19 век. Целта на това мото е да ни мотивира да бъдем подкрепящи и разбиращи. Да бъдем хора, които излъчват любов, позитивизъм, радост, усмивки, смях и най-вече доброта! Защото добротата е подарък, който всеки може да си позволи да даде на другите.

Името на клуба не е случайно. CUPS AND BALLS е първият трик, споменат в историческите книги за древно изкуство. Той е бил представян от улични артисти в Древна Гърция и Египет, след което завладява Стария континент и така става популярен по целия свят. Освен това, този трик е задължителен за изучаване от всеки фокусник поради факта, че съдържа в себе си почти всички принципи в илюзионното изкуство. Големите учители казват, че всеки който овладее CUPS AND BALLS вече е подходящ кандидат за професионалната сцена.