Видео

Една от вечерите с „отворена“ сцена, която дава възможност на всеки, който има желание да се изяви.
По-голямата част от участниците са младежи, които искат да обогатят опита си

„Чиста Магия“ – Ежеседмично шоу, което всеки път е различно